Kort Fakta: 21

 
 
Isfolket är mycket populärt i Polen, där heter det Saga o Ludziach Lodu.