Vad handlar serien om?


På Wikipedia står det så här.

Sagan om Isfolket är en bokserie på 47 böcker om ättlingarna till Tengel den onde av Isfolket. Serien följs på sätt och vis upp av Häxmästaren och Ljusets rike. Alla böckerna, som är på cirka 250 sidor var, gavs ut mellan 1982 och 1989, och de har kommit ut i flera utgåvor sedan dess.

Boksviten är en släktsaga som har sin början i mitten av 1500-talet och avslutas vid 1900-talets mitt. Släkten Isfolket stammar från en man som kallas Tengel den onde och enligt legenden sålde han sin själ till Djävulen. Till följd drabbas ungefär en person i varje generation av det onda arvet, vilket oftast innebär speciella krafter, ett särpräglat utseende (vissa drabbade upplevs av omgivningen som monster medan andra anses enormt vackra) och ibland även ett ont sinnelag. Handlingen kretsar till stor del runt släktens kamp mot detta arv men även kring vardagen och universella problem som läsaren kan känna igen sig i.

 

 

Header till Polsk hemsida om Isfolket

 

På en privat hemsida står det:

Isfolket är ättlingar av Tengel den onde, som för många hundra år sedan "uppsökte livets källor och drack av ondskans vatten". Han blev lovad evigt liv och makt över mänskligheten, mot att han sålde sina efterkommande släktingar till den onda makten. I varje generation skulle minst en av hans ättlingar gå i tjänst hos Djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen, och de skulle besitta trolldomskrafter. Förbannelsen skulle vila över ätten tills man fann platsen, där Tengel den onde grävt ner kitteln han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade Mörkrets Furste.

Tengel den onde hade själv gått i dvala, för att vakna till liv igen när "det blev bättre tider för honom på jorden". Den Tengel som Silje möter är en "drabbad" ättling - men han har även goda egenskaper. Han försöker vända det onda till det goda istället, och kallas därför Tengel den gode. Det är hans familj, som tar upp kampen mot stamfaderns onda makt, "Sagan om Isfolket" handlar om - helt fram till den slutgiltiga uppgörelsen mellan livets onda och oda krafter nästan fyra hundra år - och 47 böcker senare. Främst handlar böckerna om kvinnorna i ätten.

 

På en annan sida står det:

Sagan om Isfolket kom till när Margit såg en bild av en kyrkmålning i en tidning. Det föreställde en kvinna som kärnade smör med en djävul som stod bakom och frestade henne. Och vips så hade hon de tre första böckerna klara i huvudet! Margit trodde först att Sagan om Isfolket bara skulle bli en 6-10 böcker, men så kom det fler och fler impulser, varje karaktär ville ha sin historia berättad. Det tog henne åtta år att skriva denna fantastiska saga som till slut blev hela 47 böcker på mer än 10 000 sidor!!

Trackback